• USKORO

Predbilježba za upis u Malu glazbenu školu

Podaci učenika
Podaci roditelja/skrbnika

* Suglasan/suglasna sam da Škola može provjeriti točnost mojih podataka u Ministarstvu uprave

* Nepotpune predbilježbe neće se uvažiti

* Termini prijamnih ispita bit će oglašeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na facebook stranici Glazbene škole Karlovac