• USKORO

Česta pitanja i odgovori

Dajemo odgovore na česta pitanja roditelja i učenika kao mali vodič kroz umjetničko obrazovanje

Najčešća pitanja sadašnjih i budućih učenika Glazbene škole Karlovac

 • Zašto je važno upisati se u glazbenu školu?

Istraživanja su otkrila da glazbena iskustva u djetinjstvu zapravo mogu ubrzati razvoj mozga, osobito u područjima učenja jezika i vještina čitanja te razumijevanja govora, dok igra instrumentima može poboljšati rješavanje matematičkih problema. Glazba obuhvaća sva područja razvoja djeteta i razvija vještine korisne za školu: intelektualne, društvene i emocionalne, motoričke i komunikacijske. Ona utječe na ukupnu pismenost. Pomaže tijelu i umu da rade zajedno. Neka istraživanja pak potvrđuju kako djeca koja su glazbeno educirana imaju veći IQ i bolje akademske rezultate. Učenje glazbe pomaže djeci izgraditi motoričke sposobnosti, dopuštajući im da prakticiraju samoizražavanje, a naručito pomaže u jačanju pamćenja.Osim toga, učenje sviranja i pjevanja može postati buduće zanimanje u rastućim kreativnim i kulturnim industrijama.

Uz razvojne prednosti glazbe, postoji i još jedan razlog zašto je ona važna.Jednostavno rečeno – pruža nam radost.

 • S koliko godina se mogu upisati u Glazbenu školu Karlovac, Ozalj i Slunj?

U Glazbenu školu Karlovac, Ozalj i Slunj se mogu upisati učenici:

Od 5 – 8   godina u Malu glazbenu školu Karlovac i Slunj

Od 8 - 9 godina u Osnovnu glazbenu školu Karlovac, Ozalj i Slunj

Od 12 -18 godina u Pripremni razred srednje glazbene škole (ovisi o instrumentu),Karlovac - preko aplikacije upisi.hr

Od 15 – 22 godina u Srednju glazbenu školu (ovisi o instrumentu), Karlovac - preko aplikacije upisi.hr

 • Kakva je procedura upisa?

Procedura upisa je vrlo jednostavna.

Kad se dijete odluči upisati u osnovnu Glazbenu školu Karlovac, roditelj dođe u školu prema objavljenim terminima na provjeru glazbenih sposobnosti učenika koji nisu jednaki za sve dobne granice kao i odabiru instrumenta. Nakon provedene provjere sposobnosti i odabira instrumenta, slijedi Upis prilikom kojeg svi roditelji potpisuju sa Školom Ugovor o Participaciji i Privolu o primjeni osobnih podataka.

Ako je dijete starije od 11 godina, za upis pristupa aplikaciji upisi.hr i upisuje PRIPREMNI RAZRED

 

 • Kako to da Glazbenu školu Karlovac kao srednju školu pohađaju i učenici osnovne glazbene škole?

Svaka srednja glazbena škola u Republici Hrvatskoj obavezno provodi osnovnoškolski i pripremni glazbeni program jer upis u srednju glazbenu školu nije moguć bez prethodnog obrazovanja. Tako je svakom učeniku osnovne glazbene škole kao i učenicima pripremnih razreda omogućeno obrazovanje potrebno za nastavak školovanja u srednjoj glazbenoj školi.

 

 • Zašto roditelji plaćaju participaciju?

Plaćanje Participacije za učenike umjetničkih škola je regulirano Zakonom o umjetničkom obrazovanju. Iznos participacije za svaku školsku godinu određuje Osnivač škole, Karlovačka županija.

 

Svi ostali uvjeti mogu se pročitati u Ugovoru koji potpisuje roditelj/staratelj sa Školom prilikom Upisa.

 • Da li se plaćanje participacije prekida ako se dijete ispiše u toku školske godine?
 • Ne. Participacija nije vezana za broj održanih sati nastave. Pretpostavka je da će svaki učenik koji se dobrovoljno upisao završiti školsku godinu. Na tome se temelje sve aktivnosti Godišnjeg Plana  i programa, Kurikuluma i Proračuna Škole. Roditelji/staratelji su o tome obaviješteni na početku školske godine i u pisanom obliku u Ugovoru koji potpisuju sa Školom. 

          Participacija se plaća u cjelosti prilikom upisa, no za roditelje /staratelje koji to nisu u mogućnosti omogućeno je plaćati Participaciju i u 10 beskamatnih rata.

 • Služe li sredstva participacije roditelja kao naknada za plaće nastavnicima?

Ne. Zaposlenici Glazbene škole Karlovac osobni dohodak ostvaruju u skladu s Kolektivnom ugovoru za zaposlenike srednjoškolskih ustanova Republike Hrvatske sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sredstva Participacije se namjenski troše u skladu s Pravilnikom o participaciji koji donosi Školski odbor.

 • Je li uvjet za upis u glazbenu školu posjedovanje vlastitog instrumenta?

Ne, učenicima koji ne posjeduju svoje instrumente glazbena škola može posuditi odgovarajući instrument. Instrumente koji se ne mogu posuditi (klaviri, harmonike, udaraljke) učenici mogu koristiti za vježbu u prostoru škole u dogovorenom terminu. Učenici kojima je temeljni predmet struke gitara sugerira se nabaviti vlastitu gitaru. 

 

 • Tko može upisati Malu glazbenu školu i koliko ona traje?

Ako vaše dijete od malena pokazuje talent i želju za učenjem sviranja, najbolji je upisati ga  u Malu glazbenu školu gdje se kroz igru upoznaje s instrumentima, glazbenim bontonom i osnovama glazbe. U toj dobi djeca uglavnom nemaju izraženu želju za specifičnim instrumentom pa mala glazbena škola pruža djetetu odličan uvid u osnovnoškolske glazbene programe.

Malu glazbenu školu mogu upisati djeca od 5 - 8 godina života. Mala glazbena škola služi kao priprema za upis u osnovnu glazbenu školu i traje od jedne do tri godine, ovisno o tome kada je dijete spremno za upis u 1. razred osnovne glazbene škole. Nastava se održava dva puta tjedno po 45 minuta u popodnevnim satima u Karlovcu i Slunju.

 • Koji je postupak upisa u Malu glazbenu školu?

Upis u Malu glazbenu školu traje cijelu školsku godinu. Za upis u Malu glazbenu školu potrebno je doći u glazbenu školu Karlovac ili Područni odjel Slunj ili poslati upit na glazbenaka@gmail.com.  Prilikom upisa roditelj sa Školom potpisuje Ugovor i Privolu o primjeni osobnih podataka.

 • Gdje se nalazi više informacija o planu i programu i načinu nastave Male glazbene škole?

Sve informacije u vezi trajanja i načina održavanja Male glazbene škole kao i raspored sati se nalaze na mrežnoj stranici Škole u padajućem izborniku ZA  UČENIKE I RODITELJE www.glazbena-ka.hr

 • Tko može upisati 1. razred osnovne glazbene škole?

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je upis nakon završenog 2. razreda općeobrazovne škole.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Nastava se održava 2 puta tjedno u suprotnoj smjeni od općeobrazovne škole.

 • Koji se instrumenti mogu upisati u osnovnoj glazbenoj školi Karlovac?

U osnovnoj Glazbenoj školi Karlovac mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, violina, viola, violončelo, gitara, kontrabas, tambure, harmonika, udaraljke, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, tuba, trombon i rog. 

   

 • Koji se instrumenti mogu upisati u Područnom odjelu Ozalj? 

U područnom odjelu Ozalj mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, violina, harmonika i tambura ​

 • Koji se instrumenti mogu upisati u Područnom odjelu Slunj? 

U područnom odjelu Slunj mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, violina, harmonika, gitara i udaraljke 

 • Kako teče postupak upisa u osnovnu glazbenu školu?

Postupak upisa propisan je Pravilnikom o organizaciji i provođenju provjere sposobnosti i odabiru instrumenta za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe koji se nalazi na mrežnoj stranici Škole te Natječajem za upis za svaku pojedinu školsku godinu. Prilikom upisa roditelj sa Školom potpisuje Ugovor, plaća upisninu i odlučuje o načinu plaćanja participacije u opremi programa.

 • Što ako zakasnim na upise u lipnju?

Ako se zakasni na upise u lipnju, postoje naknadni upisi u rujnu i listopadu, ali tada je sužen izbor ponuđenih instrumenta. Postupak upisa je potpuno isti kao i u lipnju.Važno je pratiti obavijesti na web stranici Škole.

 • Tko može upisati pripremno obrazovanje i koliko ono traje?

prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je upis s navršenih 12 godina.

Iznimno u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole učenicima koji ne ispunjavaju navedene uvjete.

Pripremno obrazovanje traje dvije godine i  namijenjeno je učenicima bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja kao priprema za srednjoškolsko glazbeno obrazovanje
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti (ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma).

 • Koji se obrazovni programi mogu upisati u pripremnom obrazovanju?

Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred pripremnog obrazovanja:
• flauta
• klarinet
• saksofon
• oboa
• fagot
• truba
• trombon
• rog
. udaraljke 
• tuba
• kontrabas
• tambure
• solo pjevanje 
• teorijski smjer

 • Kako izgleda postupak upisa u prvi razred pripremnog obrazovanja?

Kandidati se za upis u prvi razred pripremnog obrazovanja prijavljuju putem aplikacije www.upisi.hr
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati su se obvezni javiti upisnom koordinatoru Glazbene škole Karlovac ogravora@gmail.com kako bi se aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat može prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).

 • Što nakon završenog osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja?

Nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja učenik može upisati  glazbeno usmjerenje srednje glazbene škole ili  uz paralelno glazbenu školu uz neku drugu četverogodišnju srednju školu. Postupak upisa se vrši putem aplikacije UPISI.HR.

 

 • Tko može upisati prvi razred glazbenog usmjerenja srednje glazbene škole?

Pravo upisa u prvi razred glazbenog usmjerenja srednje glazbene škole  imaju učenici nakon završenog osnovnog glazbenog ili pripremnog glazbenog za srednju školu te koji su zadovoljili kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja i položili prijamni ispit.

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Preporuka je upis nakon završenog 8. razreda općeobrazovne škole.

Iznimno u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godina života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene  učenicima koji ne ispunjavaju navedene uvjete.

 

 • Koliko traje srednja glazbena škola?

Srednja glazbena škola traje četiri godine.

 • Koji se obrazovni programi mogu upisati?

Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred srednje glazbene škole:
• glazbenik klavirist
• glazbenik violinist
• glazbenik violist
• glazbenik violončelist
• glazbenik gitarist
• glazbenik oboist
• glazbenik flautist
• glazbenik klarinetist
• glazbenik saksofonist
• glazbenik trubač

• glazbenik tubist
• glazbenik trombonist
• glazbenik udaraljkaš
• glazbenik harmonikaš
• glazbenik solo pjevač
• glazbenik teorijski smjer
• glazbenik tamburaš
• glazbenik orguljaš
• glazbenik rogist

 • Da li upisom u glazbeno usmjerenja srednje glazbene škole postoji mogućnost polaganja državne mature?

Smisao i cilj srednje glazbene škole je da kroz objedinjavanje općeobrazovnih i stručnih predmeta na jednom mjestu osposobi učenika za uspješno polaganje državne mature.

 • Da li glazbeno usmjerenje srednje glazbene škole isključivo priprema učenike za umjetničke akademije?

Ne. Za sve učenike glazbenog usmjerenja srednje glazbene škole prilagođeni su kvalitetni i usmjereni sadržaji koji imaju zadaću pripremiti ih za mogućnost izbora budućeg zanimanja sukladno društvenim potrebama, sposobnostima i sklonostima. U tom je kontekstu glazbeno obrazovanje i obrazovanje glazbom područje prepuno prilika otvoreno prema razvoju i primjeni inovativnih zanimanja u brzorastućoj kulturnoj i kreativnoj industriji. Ponuda brojnih izbornih predmeta je odlična priprema i daje mogućnost upisa na sva dostupna sveučilišta, veleučilišta ali i na umjetničke akademije.

 • Koje su prednosti upisa u glazbeno usmjerenje srednje glazbene škole?

Raspored sati potpuno prilagođen tjednim obvezama učenika koji uz učenje imaju obvezu svakodnevnog vježbanja instrumenta.

Rad u malim razrednim odjeljenjima dovodi do individualiziranog pristupa učenicima.

Prilagođena nastava tjelesne i zdravstvene kulture koja se održava u modernim prostorima bazena i fitness centra.

Sudjelovanja učenika u nacionalnim i međunarodnim projektima.

Mogućnost izbora brojnih izbornih predmeta, a učenici pohađaju dva obvezna strana jezika: engleski ili njemački jezik kao prvi strani jezik i talijanski jezik kao drugi strani jezik.

Nastava se odvija u moderno opremljenim učionicama za općeobrazovnu i teorijsku nastavu.

Škola izvodi nastavu na kvalitetnim instrumentima.

Mogućnost vježbanja u prostorima Škole.

Mogućnost stanovanja u učeničkom domu u neposrednoj blizini škole za polaznike izvan Karlovca.

 

 • Mogu li pohađati srednju glazbenu škole uz pohađanje neke druge četverogodišnje škole?

Da. Učenici imaju mogućnost pohađanja paralelno srednje glazbene škole i neke druge četverogodišnje škole.

 • Mogu li se učenici u toku školovanja prepisati u usmjerenje srednje glazbene škole?

Da. Učenici se u toku školovanja mogu prepisati iz paralelnog programa u glazbeno usmjerenje ali to moraju učiniti do kraja prvog polugodišta tekuće školske godine ili prije početka školske godine. U slučaju da u  drugoj četverogodišnjoj školi učenik ne položi sve predmete propisane planom i programom za srednje glazbene škole, učenik ih je dužan položiti u roku koji određuje Nastavničko vijeće glazbene škole na svojoj sjednici.

 • Kako izgleda postupak upisa u prvi razred glazbenog usmjerenja srednje glazbene škole ili paralelnog pohađanja srednje glazbene škole?

Svi kandidati se za upis u prvi razred srednje glazbene škole prijavljuju putem aplikacije www.upisi.hr.
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred obvezni su javiti se upisnom koordinatoru Glazbene škole Karlovac kako bi se aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat može prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).

 • Na koji se način vrednuje uspjeh učenika prilikom upisa u prvi razred srednje glazbene škole?

Kandidatu koji je uspješno završio osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole za upis u prvi razred četverogodišnjeg srednjeg glazbenog programa vrednuju se:
       • konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

 • Zbroj ocjena iz općeobrazovnih predmeta u osnovnoj školi ( 65 bodova) - opći uspjeh, hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, povijest, glazbena kultura i likovna kultura

 

 • Postoji li mogućnost prijave paralelnih umjetničkih programa? Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije općeobrazovnih i umjetničkih programa obrazovanja – nakon odabira općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa obrazovanja moguće je prijaviti paralelni umjetnički program.