• USKORO

UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

UPIŠI SE U 1. SREDNJE GLAZBENE!!!!

Nakon završene osnovne glazbene škole ili 2. razreda pripremne glazbene škole, učenicima se pruža mogućnost nastavka srednjoškolskog glazbenog obrazovanja

Srednju glazbenu školu mogu upisati učenici koji su :

 • završili osnovnu glazbenu školu u trajanju od 6 godina
 • ili završili pripremnu glazbenu školu u trajanju od 2 godine
 • se prijavili putem linka upisi.hr
 • uspješno položili provjeru znanja i glazbenih vještina

 

 • učenicima se pruža mogućnost srednjoškolskog obrazovanja sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Nastavnom planu i programu za srednje glazbene i plesne škole:
 • Srednja glazbena škola traje 4 godine
 • Upis u 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE  - četverogodišnja srednja škola s gimnazijskim programom koja nakon polaganja državne mature pruža mogućnost upisa na bilo koju visokoškolsku ustanovu. 
 • Upis u 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE s paralelnim pohađanjem neke druge četvrogodišnje srednje škole

 

 • Kandidati se u sustavu prijavljivanja putem mrežnih stranica srednje.e-upisi.hr  28. 6. 2023.  – 2. 7. 2023. s početkom u 12 sati. 
 • Prijave u sustav bit će moguće tijekom cijelog upisnog razdoblja. Nakon ulaska u sustav, kandidati moraju pregledati svoje podatke na kartici "Moji podaci" i eventualne nepravilnosti (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda i sl.) prijaviti svom razredniku.
 • Dostava UPISNICE ( s mrežne stranice srednje e-upisi.hr ) 11. srpnja 2023. od 9.00 – 12:00 u Glazbenu školu KARLOVAC, Cesarčeva 3.
 • Kandidatima koji upisuju srednju glazbenu školu vrednuju se: prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja - povijest, likovna i glazbena kultura.
 • Prag za upis u program srednje glazbene škole je ukupno 65 bodova. U natjecanja propisana Odlukom o upisu u 1. razred srednje škole školske godine 2023./2024., škola će bodovati i postignute rezultate natjecanja iz povijesti. Prag nije obvezan za učenike koji upisuju paralelni program srednje glazbene škole. 
 • Svi prijavljeni kandidati pristupaju provjeri zanja i glazbenih vještina prema objavljenim terminima
 • Svim kandidatima vrednuju se ocjene u prethodno završenoj osnovnoj ili pripremnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnog obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na temelju uspjeha u prethodnoj glazbenoj školi kandidat može ostvariti najviše 10 bodova, a na prijamnom ispitu 170 bodova.  Za instrumentaliste i pjevače prijamni ispit obuhvaća temeljni predmet struke i solfeggio, a za teoretičare solfeggio i klavir. Minimalni potrebni broj bodova na prijamnom ispitu je 70.
 • Kandidati koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog obrazovanja ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita već im se priznaje maksimalni broj bodova iz tog nastavnog predmeta.
 • Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršene 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

 

Provjera znanja za upis u 1. srednje za kandidate s teškoćama u razvoju  šk. god. 2023./24. – ljetni upisni rok

Petak, 23. lipnja 2023. godine

solfeggio

pismeni :   9:00  sati    

usmeni  : 10:00  sati

orgulje  :  11:30 sati

 

Provjera znanja za upis u 1. razred srednje glazbene škole za šk. god. 2023./24. - ljetni upisni rok

ponedjeljak 3. srpnja  2023.

solfeggio

pismeni 9.00 sati 

usmeni  10:00 sati

 

Provjera glazbenih vještina za upis u 1. razred srednje glazbene škole 

utorak, 4. srpnja 2023.

9:00 sati - klavir, klavir teorijski, orgulje 

               -  flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, truba, trombon, rog, tuba: 

10:00 sati  - violina, viola, violončelo, kontrabas

                  -  pjevanje, harmonika, udaraljke, gitara, tambure