• USKORO

LINK ZA PREDBILJEŽBU NOVIH UČENIKA

ODABERI SVOJE GLAZBALO I DOĐI U GLAZBENU ŠKOLU KARLOVAC, OZALJ ILI SLUNJ

2. SVIBNJA 2022. POČINJU PREDBILJEŽBE ZA NAŠE NOVE UČENIKE

ISPUNITE SLJEDEĆI LINK I PREDBILJEŽITE SE ZA UPIS U GLAZBENU!

https://glazbena-ka.hr/predbiljezba-za-upis-ucenika-u-1-razred-osnovne-glazbene-skole-i-malu-glazbenu-skolu

 

Na temelju čl. 105.,106.,107.. Statuta Glazbene škole Karlovac, ravnateljica Snježana Mrljak, prof.mentor raspisuje :

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA I MALU GLAZBENU ŠKOLU

 •   za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2022. / 23.  u matičnu školu u Karlovcu, Područni odjel Ozalj i Područni odjel Slunj
 •   za upis u Malu glazbenu školu Karlovac i Malu glazbenu školu Slunj

1. PRAVO UPISA
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja će pohađati  2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za puhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Pravo upisa u Malu glazbenu školu Karlovac i Malu galzbenu školu Slunj imaju djeca s navršenih 6 - 8 godina   

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole kroz sustav upisi.hr

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi su:

Matična škola Karlovac
violina, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, saksofon, oboa, truba, tuba, trombon, flauta, blokflauta, fagot, udaraljke, harmonika, klavir, gitara, bisernica, brač

Područni odjel Ozalj
klavir, violina, harmonika, bisernica, brač
 

Područni odjel Slunj

klavir, violina, harmonika, gitara, udaraljke

 

2. TIJEK POSTUPKA UPISA U LJETNOM ROKU
Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se online popunjavanjem dokumenta za predbilježbu upisa na web stranicama Škole od 2. svibnja 2022. godine 

Postupak upisa teče po fazama kako slijedi:

 

 •  e-predbilježbe počinju 2. svibnja 2022. i traju do 27. lipnja 2022. a zaprimaju se na www.glazbena-ka.hr
 •  termini ispita glazbene darovitosti, odabir instrumenta i upisi provodit će se od

14. lipnja 2022. u terminima koje će kandidati primiti putem maila

 

3. TIJEK  POSTUPKA UPISA U JESENSKOM ROKU

Postupak prijave kandidata za upis u  jesenskom roku ovisi o broju slobodnih mjesta na pojedinim instrumentima. Postupak prijave kandidata za jesenski upis u osnovnu glazbenu školu vrši se  online  putem  popunjavanja dokumenta za predbilježbu upisa  smještene na web stranicama Škole. 

Postupak teče po fazama kako slijedi:

 •  e-predbilježbe za  jesenski upisni rok počinju 1. srpnja i traju do 25. kolovoza 2022.
 •  termini ispita glazbene darovitosti, odabir instrumenta i upisi provodit će se od 25. kolovoza 2022. godine u terminima koje će kandidati primiti putem maila

 

4. TIJEK UPISA U NAKNADNOM ROKU

Postupak prijave kandidata za upis u naknadnom roku ovisi o broju slobodnih mjesta na pojedinim instrumentima.

 • naknadni upisni rok počinje 1. listopada i traje do 15. listopada 2022. godine

U otvorenom roku za prijavu kandidati  e-mailom šalju popunjeni dokument za predbilježbu upisa koji je dostupan  na web stranicama škole http://www.glazbena-ka.hr. U dokumentu se kandidat registrira navodeći ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti u postupku.
Pomoć i informacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail:

glazbenaka@gmail.com

Ispit glazbene darovitosti i odabir instrumenta provode nastavnici Glazbene škole Karlovac u Karlovcu, Ozlju i Slunju a odnose se na kandidate za upis u 1. razred osnovne glazbene škole.

Kandidati za upis u Malu glazbenu školu Karlovac i Malu glazbenu školu Slunj se upisuju bez ispita glazbene darovitosti.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat glazbene darovitosti i to:

1. glazbeni test  - provjera motivacije za učenje glazbe i izbor instrumenta

                            (20 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje – ponavljanje jednostavnih glazbenih primjera

                           (20 bodova)
3. glazbeni ritam – ponavljanje jednostavnih ritmova

                           (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica po izboru kandidata

                                          (20 bodova)

5. provjera motoričkih sposobnosti - (20 bodova)

 

Ukupno je  moguće ostvariti 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Provjera glazbene darovitosti se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Roditelji su odgovorni za točnost upisanih podataka, te ako se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će se diskvalificirati.

 

 

         3. PARTICIPACIJA

 

Prilikom upisa u Glazbenu školu Karlovac, svi roditelji/staratelji sa Školom potpisuju Ugovor o participaciji kojim Ugovorne strane utvrđuju međusobna prava i obveze koje se odnose na iznos i namjenu participacije Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2022./2023. Oprema programa proizlazi iz Nastavnog plana i programa za osnovne i srednje glazbene i plesne škole, Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma Glazbene škole Karlovac za odgovarajući razred u propisanom trajanju. Visinu Participacije određuje Karlovačka županija u svojoj Odluci.

 

 1. Mjesečni iznos temeljne participacije plaća se 2.000,00 kn po školskoj godini odjednom ili beskamatno u 10 nastavnih mjeseci za sve učenike upisane u matičnu školu u Karlovcu i Područnom odjelu Ozalj.

 

 1. Pohađanje nastave skupnog muziciranja kao oblika neformalnog obrazovanja iznosi 1.000,00 kn godišnje.
 2. Posudba instrumenata za vrijeme školske godine  iznosi 500,00 kn.
 3. Posudba instrumenata za vrijeme ljetnih školskih praznika ( 2 mjeseca) iznosi 100,00 kn.

 

 

Roditelji su obvezni u cijelosti podmiriti ugovorenu participaciju do kraja nastavne godine i u slučaju ispisa djeteta tijekom školske godine.

Pravo na oslobađanje plaćanja participacije stječu redovni učenici Glazbene škole Karlovac kojima su:

1) roditelji smrtno stradali, nestali ili zatočeni branitelji domovinskog rata,

2) roditelji invalidi domovinskog rata, odnosno korisnika zajamčene minimalne 

    naknade,

3) roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu 

    kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice. Proračunska osnovica utvrđuje 

    se svake godine Zakonom o izvršenju državnog proračuna,

4) roditelji čija obitelj kao jedini izvor prihoda prima zajamčenu minimalnu naknadu

5) roditelji čije je dijete upisalo jedan od deficitarnih instrumenata: tuba, trombon, horna, fagot

 

Pravo na umanjenje participacije stječu:

- roditelji dvoje djece koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac plaćaju participaciju – 2.000,00 za prvo i 1.400,00 kn godišnje za drugo dijete

- roditelji troje djece koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac plaćaju participaciju  -  2.000,00 za prvo, 1.400,00 za drugo i  900,00 kn godišnje za treće dijete

- za četvrto i svako sljedeće dijete glazbeno školovanje je besplatno. 

 

Pravo na umanjenje Participacije u opremi programa ne ostvaruju:

 1. Roditelji učenika – ponavljača, osim ako učenik ponavlja razred uslijed zdravstvenih razloga ili je tijekom školovanja u Glazbenoj školi Karlovac ostvario natprosječne rezultate o čemu odlučuje Školski odbor
 2. Roditelji učenika Male Glazbene škole u skladu s odredbama Pravilnika o radu i financiranju Male glazbene škole.
 3. Roditelji učenika kojima je Škola posudila instrument i oslobođeni su plaćanja participacije plaćaju samo posudbu instrumenta 

4. UPISI
Kandidati koji su nakon provjere glazbene darovitosti ostvarili pravo upisa popunjavaju sljedeće dokumente:
 

-  uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima
-  Potpisan i skeniran UGOVOR O PARTICIPACIJI
-  Privolu za objavu osobnih podataka