• USKORO

PROSLAVA 200 GODINA ROĐENJA CESARA FRANCKA

Nacionalno svetište Svetog Josipa, subota, 10. 12.2022.

200 godina Césara Francka

 

Glazbena škola Karlovac se pridružuje proslavi 200. obljetnice rođenja velikog francuskog skladatelja.

Tom će se prilikom u subotu 10. prosinca 2022. na sam skladateljev rođendan u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu s početkom u 19.30 sati održati svečani koncert.

Na koncertu će se izvesti neka od najpoznatijih skladateljevih djela i pravih svjetskih evergreena, poput Panis Angelicusa, Violinske sonate, Preludija fuge i varijacije.

César Franck, francuski skladatelj njemačko-belgijskog podrijetla, studirao je u Parizu klavir, kompoziciju i orgulje i tamo postao orguljaš u crkvi sv. Clotilde, te profesor orgulja i kompozicije na Konzervatoriju. Pisao je opere, oratorije, duhovna djela, orkestralna djela, komornu glazbu, pjesme za glas i klavir, te klavirska i orguljska djela. Njegov orguljski opus nije izrazito velik. Napisao je samo dvanaest velikih orguljskih djela, ali ga svejedno mnogi smatraju najvećim skladateljem orguljaške glazbe nakon Bacha . Njegova su djela bila neka od najljepših orguljaških djela koja su došla iz Francuske i postavila su temelje za francuski stil simfonijskih orgulja. Franckova je glazba temeljena na improvizacijskom orguljaškom stilu. Njegove romantične harmonije odlikuju se smjelim romantizmom, čestom modulacijom i plagalnim pomacima, te već upućuju na impresionizam. Franck je nastojao obnoviti klasičnu strukturu sonate i simfonije razvijajući sve stavke djela iz jedne osnovne teme.

PROGRAM KONCERTA

Preludij, fuga i varijacija u h - molu, op. 18

Anita Kaić Poslek - orgulje

 

Violinska sonata u A duru, I. st.  “Allegretto ben moderato”

Erika Radusinović - violina

 Antonija Pisk - klavir

 

Offertoire

Božidar Križan – oboa

Anita Kaić Poslek - orgulje

 

Danse lente, FWV 22

Maria Bilandžić - klavir

 

Le marriage des roses

Roses and pappilons

Le sylphe

Lucija Jelušić Šimatović – sopran

Radmila Bocek - sopran

Antony Havelka - violončelo

Maria Bilandžić - klavir

 

Violinska sonata u A duru, IV. st.  “Allegretto poco mosso”

Ivor Reljić – saksofon, Monika Trgovčević – Klišanin - klavir

 

Panis angelicus

Radmila Bocek – sopran

Antony Havelka - violončelo                                                                                                             

Nives Rački – harfa

Katarina Penzar – orgulje

 

Agnus Dei

Radmila Bocek – sopran

Lucija Jelušić Šimatović – sopran

Marko Amruš - bariton

Nives Rački - harfa

Katarina Penzar - orgulje

Mješoviti zbor Glazbene škole Karlovac

Manuela Budišćak – dirigent

 

Final, op 21

Krešimir Klarić - orgulje