• USKORO

Predbilježbe novih učenika u školsku godinu 2021./2022. u jesenskom roku

Počinje JESENSKI ROK predbilježbi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole !

Online predbilježba novih učenika u Glazbenu školu Karlovac u JESENSKOM ROKU na sljedećem linku: 

https://glazbena-ka.hr/predbiljezba-za-upis-u-1-razred-osnovne-glazbene-skole

Dragi roditelji,

Glazbena škola Karlovac završila je ljetni rok upisa učenika u 1. razred osnovne glazbene škole. Nakon 1. srpnja 2021. godine zaprimat će se  prebilježbe za jesenski rok prema Natječaju za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole Karlovac.  

Nakon uspješno zaprimljene predbilježbe će nakon 25. kolovoza  2021. godine na Vaš mail stići točan termin dolaska u Glazbenu školu Karlovac za provjeru glazbene darovitosti Vašeg djeteta kao i odabir instrumenta koji će svirati.

Ispit glazbene darovitosti i potvrdu odabira instrumenta provode nastavnici Glazbene škole Karlovac.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat glazbene darovitosti i to:

1. glazbeni test  - provjera motivacije za učenje glazbe i izbor instrumenta   (20 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje – ponavljanje jednostavnih glazbenih primjera  (20 bodova)
3. glazbeni ritam – ponavljanje jednostavnih ritmova  (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica po izboru kandidata (20 bodova)

5. provjera motoričkih sposobnosti - (20 bodova)

Ukupno je  moguće ostvariti 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata provjere glazbene darovitosti je 65 bodova.

Provjera glazbene darovitosti se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

 

I ove godine provjeru glazbenih sposobnosti  provodimo u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i poštivanje socijalne distance.  Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se javite na mail glazbenaka@gmail.com  ili pratite vijesti s Web i Facebook stranice Glazbene škole Karlovac.

 

 

Radujemo se uspješnoj suradnji u školskoj godini koja slijedi.