• USKORO

UPISI U 1. SREDNJE i 1. PRIPREMNE

23.6. u 10,00 h
Termini prijamnih ispita u srednju školu

Nakon što ste  se prijavili na portal UPISI.HR pristupite prijamnim ispitima prema sljedećem rasporedu:

 

Prijamni ispit glazbene darovitosti za upis u 1. srednje i  1. pripremni razred  šk. god. 2020./21.

 

  • ponedjeljak, 13. 7. 2020.

 

Prijamni ispiti za upis u 1. srednje:

 

- klavir, klavir teoretičari, orgulje: 9 sati

 

- flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, truba, trombon, tuba,

  fagot, horna: 9 sati

 

- violina, viola, violončelo, kontrabas: 10 sati

 

- pjevanje, harmonika, udaraljke, gitara: 10 sati

 

 

 

Prijamni ispiti za upis u 1. pripremni razred:

 

- fagot, flauta, klarinet, saksofon, oboa, horna, trombon, truba, tuba,   

  kontrabas, pjevanje, teorijski smjer, udaraljke: 9 – 11 sati

 

 

 

  • utorak, 14. 7. 2020.

 

Prijamni ispiti za upis u 1. srednje:

solfeggio (kandidati podijeljeni u 3 grupe):

 

pismeni 1. grupa: 9 sati

pismeni 2. grupa: 9 sati

pismeni 3. grupa: 9 sati

 

usmeni  1. grupa: 10 sati

usmeni  2. grupa: 10 sati

usmeni  3. grupa: 10 sati