• USKORO

Protokol ponašanja za slučaj potresa tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Glazbena škola Karlovac

Dragi roditelji i učenici,

Od ponedjeljka, 18. siječnja 2021. godine u Glazbenoj školi Karlovac provodit će se vježbe za slučaj potresa u koju će biti uključeni svi učenici i djelatnici. Vježbu će provoditi nastavnici koji će svoje učenike tom prilikom upoznati s načinom ponašanja u slučaju potresa. Svi nastavnici i djelatnici su upoznati s načinom ponašanja za vrijeme potresa u Školi kroz edukacija nastavnika. Brošura u prilogu je dobar podsjetnik svima, pa preporučamo da ju pročitate. 

Rad Škole će se u uvjetima epidemije koronavirusa i mogućnosti ponavljanja potresa, odvijati sukladno objavljenim Preporukama i Uputama nadležnih tijela zadužeih za provođenje mjera zaštite od Covida 19 pa ćemo na vrijeme obavijestiti sve učenike i nastavnike o načinu početka drugog polugodišta. Glazbena škola Karlovac je pripremila sve potrebno za provođenje spomenutih Uputa i Preporuka