• USKORO

Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole Karlovac 2019.- 2020.

Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole Karlovac

Na temelju čl. 105.,106.,107..  Statuta Glazbene škole,Karlovac , ravnateljica Snježana Mrljak, prof. raspisuje :

NATJEČAJ
·  za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2019./20.  u matičnoj školi u Karlovcu i Područnom odjelu Ozalj

1. PRAVO UPISA
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za puhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi su :
Matična škola Karlovac
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, blokflauta,  udaraljke, harmonika
klavir, violina, viola, violončelo, gitara, kontrabas, fagot, bisernica, brač
PO Ozalj
klavir, violina, harmonika, bisernica, brač

2. TIJEK POSTUPKA UPISA
Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se online  putem  popunjavanja dokumenta za predbilježbu upisa  smještene na web stranicama Škole. 

Postupak upisa teče po fazama kako slijedi:

1. e-predbilježbe počinju 1. travnja i traju do 1. lipnja 2019. a zaprimaju se na www.glazbena-ka.hr

2. termini ispita glazbene darovitosti bit će objavljeni nakon 1. lipnja 2019. na www.glazbena-ka.hr

3. kandidate koji su se predbilježili  putem e - predbilježbe obavijestit ćemo e-mailom o točnom terminu prijemih ispita

4. upis u 1. osnovne temeljem rezultata ispita glazbene darovitosti održat će se

                                             1. i 2. srpnja od 16,00 – 19,00 sati.

 

3. TIJEK  POSTUPKA UPISA U JESENSKOM ROKU

Postupak prijave kandidata za upis u  jesenskom roku ovisi o broju slobodnih mjesta na pojedinim instrumentima. Postupak prijave kandidata za jesenski upis u osnovnu glazbenu školu vrši se  online  putem  popunjavanja dokumenta za predbilježbu upisa  smještene na web stranicama Škole. 

Postupak teče po fazama kako slijedi:

1. e-predbilježbe za  jesenski upisni rok počinju 1. srpnja i traju do 25. kolovoza 2019.

2. termini ispita glazbene darovitosti u jesenskom roku bit će 27. i 28. kolovoza 2019. od 16:00 – 19:00 sati

3. upis u 1. razred osnovne glazbene škole u jesenskom roku temeljem rezultata ispita glazbene darovitosti održat će se 30. kolovoza 2019. od 16,00 – 19,00 sati.

 

 4. TIJEK UPISA U NAKNADNOM ROKU

Postupak prijave kandidata za upis u naknadnom roku ovisi o broju slobodnih mjesta na pojedinim instrumentima.

1. naknadni upisni rok počinje 1. listopada i traje do 15. listopada 2019.

 

U otvorenom roku za prijavu kandidati  e-mailom šalju popunjeni dokument za predbilježbu upisa koji je dostupan  na web stranicama škole http://www.glazbena-ka.hr. U dokumentu se kandidat registrira navodeći ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti u postupku.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail:

glazbenaka@gmail.com

Ispit glazbene darovitosti provode nastavnici Glazbene škole Karlovac.
 

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test  - provjera motivacije za učenje glazbe i izbor instrumenta (20 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje – ponavljanje jednostavnih glazbenih primjera (20 bodova)
3. glazbeni ritam – ponavljanje jednostavnih ritmova (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica po izboru kandidata (20 bodova)

5. provjera motoričkih sposobnosti (20 bodova)

Ukupno je  moguće ostvariti 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita rezultati se šalju  e-mailom kndidatima.
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će se diskvalificirati.

3. PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 150 kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (1500 kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Karlovcu  i Područnom odjelu Ozalj.

Odluka o participaciji učenika  Glazbene škole  biti će  dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole nakon usvajanja Županijske skupštine Karlovačke županije kao osnivača Škole.

4. UPISI
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 1. i 2. 7. 2019. godine od 16:00 – 19:00 sati.
Ukoliko se kandidat ne upiše u navedenom roku, smatra se da je odustao, te se sljedećem najbolje rangiranom kandidatu nudi upražnjeno mjesto.
Za upis je potrebno donijeti u Školu:
- presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
- predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
- dostaviti potvrdu o uplaćenoj upisnini  od 100,00 kuna