• USKORO

Odjel za klavir i orgulje

Upoznajte djelatnike Odjela za klavir, orgulje i čembalo

Pročelnica odjela - Marijana Pajić, prof. mentor klavira

Lana Bradač, prof. klavira

Šime Buha, mag. mus. klavira

Ognjen Gravora, prof. klavira, korepetitor

Nikica Križan, prof. mentor klavira

Anita Radetić, prof. klavira

Maria Bilandžić, mag. mus. klavira i korepetitor

Petra Lelas Garača, mag. mus. klavira

Monika Trgovčević Klišanin, prof. mentor klavira i korepetitor

Maja Vidović, prof. klavira

Božidar Vlašić, mag. mus. klavira

Antonija Pisk, mag. mus. klavira

Izabella Sabo Novak, prof. glazbene kulture

Lucija Šimatović Jelušić, mag. mus. glazbene kulture i solo pjevanja 

 

Katarina Penzar,  prof. mentor orgulja i glazbene kulture

Anita Kaić Poslek, prof. mentor orgulja

Krešimir Klarić, mag. mus. orgulja, mag. mus. kompozicije 

 

Ljiljana Borčić, prof. savjetnik klavira, vanjski suradnik

Zdenka Bruketa, uč. mentor klavira, vanjski suradnik