• USKORO

Odjel za klavir i orgulje

Upoznajte djelatnike Odjela za klavir, orgulje i čembalo

Pročelnica odjela - Marijana Pajić, prof. mentor klavira

Lana Bradač, prof. klavira

Zdenka Bruketa, uč. mentor klavira

Ognjen Gravora, prof. klavira, korepetitor

Nikica Križan, prof. mentor klavira

Anita Radetić, prof. klavira

Maria Bilandžić, mag. mus. klavira i korepetitor

Petra Lelas Garača, mag. mus. klavira

Monika Trgovčević Klišanin, mag.mus. klavira i korepetitor

Maja Zec, prof. klavira

Antonija Pisk, mag. mus. klavira

Ana Žgela, prof. teorijskih glazbenih predmeta

Izabella Sabo Novak, prof. glazbene kulture

 

Katarina Penzar,  prof. glazbene kulture i mag. mus. orgulja

Anita Kaić Poslek, prof. mentor orgulja

Krešimir Klarić, mag. mus. orgulja i čembala

 

Ljiljana Borčić, prof. savjetnik klavira, vanjski suradnik

Melita Mataković-Rožić, mag. mus. glazbene pedagogije, nast. klavira i orgulja, vanjski suradnik

Ema Ulemek, mag. mus. vanjski suradnik