• USKORO

Odjel za gudače i tamburu

Upoznajte djelatnike Odjela za gudače.

 

Mirna Bolf, prof. violine, pročelnica

 

Marija Barać, prof. mentor violine

Nikolina Bregar, mag. mus. violine

Sven Buić, prof. kontrabasa

Nikola Ćeran, prof. viole

Anthony Havelka, mag. mus. violončela

Vedran Mikić, prof. mentor violine

Marina Muić, mag. mus. violine

Bojan Petković, prof. violine

Željka Stojanov, prof. violine