• USKORO

20. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA GITARE GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC

Prijave za 20. Međunarodnu ljetnu školu gitare Glazbene škole Karlovac https://www.ljetnaskolagitare.glazbena-ka.hr/

Prijave za 20. Međunarodnu ljetnu školu gitare Glazbene škole Karlovac  
https://www.ljetnaskolagitare.glazbena-ka.hr/