Upisi u 1. razred pripremne i 1. razred srednje glazbene škole i raspored prijamnih ispita

Upisi u 1. razred pripremne i 1. razred srednje glazbene škole

Prijamni ispit glazbene darovitosti za upis u 1. srednje i

1. pripremni razred  šk. god. 2018./19.

 

 

 

utorak, 3. 7. 2018.

 

Prijamni ispiti za upis u 1. srednje:

- klavir, klavir teoretičari, orgulje: 9 sati

- violina, viola, violončelo, kontrabas: 10 sati

- flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, truba: 9 sati

- pjevanje, harmonika, udaraljke, gitara: 10 sati

 

Prijamni ispiti za upis u 1. pripremni razred:

- fagot, flauta, klarinet, saksofon, oboa, rog, trombon, truba, kontrabas, pjevanje, teorijski smjer, udaraljke: 9 – 11 sati

 

 

 

srijeda, 4. 7. 2018.

 

Prijamni ispiti za upis u 1. srednje:

solfeggio (kandidati podijeljeni u 2 grupe):

 

pismeni 1. grupa: 9 sati

pismeni 2. grupa: 9 sati

 

usmeni  1. grupa: 10 sati

usmeni  2. grupa: 10 sati

 

 

 

 

Natječaj za upis u 1. razred srednje glazbene škole i 1. pripremni razred školske godine 2018./19.

U 1. razred srednje glazbene škole Karlovac može se upisati 26 kandidata u sljedeće programe:

 • Glazbenik klavirist
 • Glazbenik orguljaš
 • Glazbenik violinist
 • Glazbenik violist
 • Glazbenik violončelist
 • Glazbenik kontrabasist
 • Glazbenik gitarist
 • Glazbenik flautist
 • Glazbenik klarinetist
 • Glazbenik saksofonist
 • Glazbenik oboist
 • Glazbenik trubač
 • Glazbenik fagotist
 • Glazbenik udaraljkaš
 • Glazbenik harmonikaš
 • Glazbenik pjevač
 • Glazbenik, teorijski smjer

 

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršene 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Kandidati mogu paralelno upisati srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program ili  upisati program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom. Mjesečna participacija za sve učenike iznosi 150 kuna, a jednokratna upisnina 100 kuna.

Svim kandidatima vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnog obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na temelju uspjeha u prethodnoj glazbenoj školi kandidat može ostvariti najviše 10 bodova, a na prijamnom ispitu 170 bodova.  Za instrumentaliste i pjevače prijamni ispit obuhvaća temeljni predmet struke i solfeggio, a za teoretičare solfeggio i klavir. Minimalni potrebni broj bodova na prijamnom ispitu je 70.

Kandidati koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog obrazovanja ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita već im se priznaje maksimalni broj bodova iz tog nastavnog predmeta.

Kandidatima koji upisuju program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom vrednuje se i zajednički element: prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja - povijest, likovna i glazbena kultura. Uz natjecanja propisana Odlukom o upisu u 1. razred srednje škole školske godine 2018./2019., škola će bodovati i postignute rezultate natjecanja iz povijesti.

 U 1. pripremni razred glazbene škole može se upisati 24 kandidata u sljedeće programe:

 • Glazbenik klarinetist
 • Glazbenik saksofonist
 • Glazbenik trubač
 • Glazbenik flautist
 • Glazbenik oboist
 • Glazbenik hornist
 • Glazbenik fagotist
 • Glazbenik trombonist
 • Glazbenik udaraljkaš
 • Glazbenik kontrabasist
 • Glazbenik pjevač
 • Glazbenik, teorijski smjer.

Kandidatima se vrednuje samo rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam, a za program glazbenik pjevač i dvije vokalne skladbe po vlastitom izboru) na kojemu je moguće maksimalno ostvariti 180 bodova. Za upis u 1. pripremni razred potrebno je najmanje 100 bodova. U 1. pripremni razred glazbene škole upisuju se kandidati od 12 – 15 godina starosti. Program glazbenik kontrabasist mogu upisati kandidati do navršenih 18 godina, a program glazbenik pjevač kandidatkinje do 20, a kandidati do navršene 22 godine života.

Svi kandidati prijavljuju se i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u RH automatski su registrirani u sustav i prijavljuju se svojim elektroničkim identitetom iz sustava [email protected]. Ostali kandidati koji u tekućoj školskoj godini NE završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u RH, za registraciju se trebaju javiti u srednju glazbenu školu koju žele upisati. Nakon registracije u glazbenoj školi kandidati se za prijavu u sustav koriste dobivenim elektroničkim identitetom.

Kandidati koji upisuju 1. razred srednje i 1. pripremni razred glazbenog obrazovanja u ljetnom upisnom roku prijavljuju obrazovne programe od 26. lipnja do 2. srpnja 2018., a prijamni ispiti glazbene darovitosti provode se 3. i 4. srpnja 2018. Točan raspored prijamnih ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.upisi.hr i na mrežnoj stranici www.glazbena-ka.hr Glazbene škole Karlovac.

Objava konačnih ljestvica poretka je 13. srpnja 2018. Potpisane obrasce o upisu u 1. srednje i 1. pripremni razred (upisnice) kandidati moraju dostaviti u Glazbenu školu u ponedjeljak, 16. srpnja 2018. od 9 do 12 sati.

Sve informacije o upisima u srednju školu za školsku godinu 2018./19. nalaze se na mrežnoj www.upisi.hr i na mrežnoj stranici www.glazbena-ka.hr Glazbene škole Karlovac.