Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole

upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole

Na temelju čl. 90.,105.,106.i 107. Statuta Glazbene škole, Karlovac  uz suglasnost Skupštine karlovačke županije od 13. travnja 2018.godine,  ravnateljica Snježana Mrljak, prof.mentor, raspisuje :

NATJEČAJ

●  za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2018./2019. u matičnoj školi u Karlovcu i Područnom odjelu Ozalj

1. PRAVO UPISA

●  u prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se kandidati  nakon provjere sklonosti kandidata prema odabranom instrumentu, glazbenoj darovitosti i bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis. Pravo upisa u 1. razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za puhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Za starije kandidate, preporučuje se upis u 1. pripremni razred glazbene škole koji se provodi  u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za više informacija pratite naše web stranice.

● TIJEK UPISA

1. on-line predbilježbe na http://www.glazbena-ka.hr/predbiljezba-za-upis-u-malu-glazbenu-skolu provodit će se u tri termina:

     I LJETNI  ROK - od 20. travnja do 1. lipnja 2018.

     II LJETNI ROK - od 5. lipnja do 1. srpnja 2018.

     JESENSKI ROK - od 20. kolovoza do 14. rujna 2018.

2. o terminu provjere sklonosti kandidata prema odabranom instrumentu i glazbenoj darovitosti kandidati će biti  obaviješteni elektronskim putem

3. nakon provjere isti dan slijedi upis u 1. razred osnovne glazbene škole 

4. objava preostalih upisnih kvota po programima u kolovozu 2018.

Programi koji će biti ponuđeni u ljetnim upisnim  rokovima  proizlaze iz plana i programa Glazbene škole Karlovac, a to su:

Matična škola Karlovac: flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, tuba, horna, trombon, blokflauta, udaraljke, harmonika, klavir, orgulje, violina, viola, violončelo, gitara, kontrabas, fagot, tambura  (bisernica, brač)

Područni Odjel Ozalj: klavir, violina, harmonika, tambura (bisernica, brač)

Programi koji će biti ponuđeni u jesenskom roku ovise o slobodnim mjestima za pojedine instrumente koja su u skladu s odobrenim kvotama za upis.

 

● POSTUPAK UPISA

U otvorenom roku za prijavu kandidati mailom šalju popunjeni dokument za predbilježbu upisa koji je dostupan na web stranicama škole http:// glazbena-ka.hr U dokumentu se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Informacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail:
[email protected]
Provjeru kandidata provodi tročlana komisija koju čine profesori Glazbene škole Karlovac.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat nakon provjere sklonost kandidata prema odabranom instrumentu  i glazbenoj darovitosti i to na sljedeći način:  

  • 1. motivacija i sklonost kandidata prema odabranom instrumentu (20 bodova) -  razgovor i upoznavanje instrumenata
  • 2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova) - ponavljanje tonova odsviranih na klaviru
  • 3. glazbeni ritam (20 bodova) - ponavljanje jednostavnih ritmičkih primjera
  • 4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova) 
  • 5. test motorike (20 bodova) - oblikovanje žice u zadani oblik, provjera motorike ruku 

Na provjeri kandidati mogu ostvariti ukupno najviše 100 bodova.
Bodovni prag na temelju rezultata nakon provjere sklonosti učenika prema odabranom instrumentu  i glazbene darovitosti kandidata je 65 bodova.

Provjere sklonosti kandidata prema odabranom instrumentu i glazbenoj darovitosti  provodi se u skladu s Pravilnikom o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedene provjere sklonosti učenika prema odabranom instrumentu i glazbene darovitosti u ljetnim rokovima, vrši se upis u 1. Razred osnovne glazbene škole.

 

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
- uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i potpis roditelja na poleđini Upisnice
- potvrdu o uplaćenoj upisnini od 100,00 kuna

  • -UPISNICU I PODATKE ZA UPLATU UPISNINE moguće je naći na www.glazbena-ka.hr ili u tajništvu Glazbene škole Karlovac od 1. lipnja 2018.

 

Točan broj slobodnih mjesta u jesenskom roku moći se definirati 20. Kolovoza 2018.godine, nakon čega će se objaviti upisna kvota.  Postoji mogućnost da svi programi ne budu dostupni, te da učenici koji ne uđu u upisnu kvotu pojedinog programa budu preusmjereni na neki drugi program.
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ako se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će se diskvalificirati.

 

 

 

 

 

 

 

● PARTICIPACIJA

 

Participaciju su obvezni podmirivati svi učenici Male glazbene škole, osnovne i srednje glazbene škole u matičnoj školi u Karlovcu i Područnom odjelu Ozalj, temeljem sklopljenog  Ugovora o novčanoj participaciji za provođenje Godišnjeg Plana i programa i Kurikuluma Glazbene škole Karlovac.

Mjesečni iznos temeljne participacije od 150 kn  plaća se za 10 nastavnih mjeseci (1500 kn godišnje) .
Odluka o participaciji učenika Glazbene škole Karlovac koju je usvojila skupština Karlovačke županije na sjednici 13.travnja 2018. dostupna je na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti
 

Pravo na oslobađanje plaćanja participacije stječu redovni učenici Glazbene škole Karlovac kojima su :

1) roditelji smrtno stradali, nestali ili zatočeni branitelji domovinskog rata,

2) roditelji invalidi domovinskog rata, odnosno korisnici zajamčene minimalne naknade,

3) roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu 

    kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.

    Proračunska osnovica utvrđuje  se  svake godine Zakonom o izvršenju državnog   

    proračuna,

4) roditelji čija obitelj kao jedini izvor prihoda prima zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Iznosi umanjenih participacija navedeni su u nastavku, a to pravo stječu roditelji prema sljedećim osnovama:

-120,00 kn za drugo dijete koje pohađa Glazbenu školu Karlovac

-70,00 kn za treće dijete koje pohađa Glazbenu školu Karlovac

- u potpunosti se oslobađa participacije za četvrto i svako sljedeće dijete koje pohađa 

  Glazbenu  školu Karlovac

Posudba instrumenta iznosi 50,00 kn mjesečno (500,00 kn po školskoj godini) i na taj se iznos ne ostvaruje pravo na umanjenje ili oslobođenje plaćanja. 

 

Roditelj koji podnese zahtjev za oslobađanje od plaćanja participacije, dužan je priložiti i odgovarajuće dokaze – dokumentaciju (u preslici, a originale na uvid) kojom potkrepljuje navode.

Zahtjev se upućuje Školskom odboru Glazbene škole Karlovac do 30. rujna, a predaje se u tajništvo škole.

Odobreni zahtjev se ne primjenjuje retroaktivno, a primjena odobrenja vrijedi od prvog dana u sljedećem mjesecu.