19. međunarodna ljetna škola gitare

23.6. u 10,00 h
Namijenjena je mladim gitaristima koji žele dobiti novo, zanimljivo iskustvo sviranja klasične i popularne glazbe kao solisti i u orkestru

 

Međunarodna ljetna škola gitare održat će se 19. godinu zaredom u organizaciji Glazbene škole Karlovac kao potreba da mladi gitaristi  iz Hrvatske i susjednih zemalja dobiju dodatno, zanimljivo i jedinstveno iskustvo sviranja klasične i popularne glazbe. Program se sastoji od rada u grupama, individulanog rada (masterclass), zajedničkog vježbanja i priprema repertoara  za završne koncerate solista i orkestra gitara. U edukativni dio Škole uključeni su eminentni glazbeni pedagozi iz Hrvatske i inozemstva čime je Karlovac prepoznat kao gitarističko edukativno središte na kulturnoj karti Hrvatske. 

Posebna je pažnja posvećena kreativnom i inovativnom radu, skupnom muziciranju kroz komorne sastave i orkestar gitarana koji nastupaju  na najatraktivnijim lokacijama Karlovačke i Primorsko-goranske županije. Programom Međunarodne ljetne škole gitare educira se publika o posebnom umjetničkom izričaju mladih glazbenika te se obogaćuje kulturna ljetna ponuda grada Karlovca, Duge Rese, Ozlja, Ogulina i Selca.

Više informacija na poveznici: https://www.ljetnaskolagitare.glazbena-ka.hr/