Uprava škole

RAVNATELJICA
Snježana Mrljak, prof. mentor klavira

ŠKOLSKI ODBOR
Tomislav Krvarić, predsjednik Školskog odbora
Katarina Penzar, predstavnica Nastavničkog vijeća
Ivan Masten, predstavnik Nastavničkog vijeća
Irena Šegavić Čulig, predstavnica Grada Karlovca
Irena Božičević, predstavnica Karlovačke županije
Sanja Katić Butina, predstavnica Karlovačke županije
Sandra Humić, predstavnica Vijeća roditelja

TAJNICA
Ljiljana Jugović, upravna pravnica

RAČUNOVODSTVO
Rajka Lovrić Macut, viša ekonomistica

PEDAGOGINJA
Jelena Božičević, prof. pedagogije i fonetike