Odjel za teorijske glazbene predmete

Upoznajte djelatnike Odjela za teorijske glazbene predmete.

Katarina Penzar, prof. glazbene kulture i mag. mus. orgulja, pročelnica

 

Bruno Belančić, prof. mentor teorijskih glazbenih predmeta

Dobrana Karaica, prof. mentor teorijskih glazbenih predmeta

Zdravko Lončarić, akademski glazbenik kompozitor i prof. teorijskih glazbenih predmeta

Sandro Rebić, akademski glazbenik kompozitor i prof. teorijskih glazbenih predmeta

Ljiljana Ščedrov, prof. muzikologije i psihologije

Ana Žgela, prof. teorijskih glazbenih predmeta