• USKORO

Odjel za gudače i tamburu

Upoznajte djelatnike Odjela za gudače.

 

Mirna Bolf, prof. violine, pročelnica

 

Marija Barać, prof. mentor violine

Sven Buić, prof. kontrabasa

Nikola Ćeran, prof. viole i nast. fagota

Nikolina Dorić, mag. mus. violine

Vedran Mikić, prof. violine

Marina Muić, mag. mus. violine

Bojan Petković, prof. violine

mr. art. Štefan Polgar, prof. mentor violončela

Željka Stojanov, prof. mentor violine